YORUMLAYIN

Ziyaretçi GörüşüMassive Blue ~ CSS Horizontal Menu

egitiminsesi

Kisilik tipleri

KİŞİLİK TİPLERİ
1- POPÜLER OPTİMİSTLER (DIŞADÖNÜK -KONUŞKAN - İYİMSER )
2- MELANKOLİKLER ( İÇEDÖNÜK - DÜŞÜNCELİ -KARAMSAR )
3- GÜÇLÜ KLORİKLER ( DIŞADÖNÜK -YAPICI - İYİMSER )
4- BARIŞÇIL SOĞUKKANLILAR ( İÇEDÖNÜK - OLAYLARA SEYİRCİ KARAMSAR )
POPÜLER OPTİMİSTLER
Belli Başlı Karakter Özellikleri ( D ışadönük – K onuşkan – İ yimser)
Tipik popüler optimist karakteri duygusallık ve kanıtlayıcılıktır.İşi eğlenceye dönüştürürler ve hepsi insanlarla birlikte olmayı severler.Sempatiktirler ve yaşamdan aldıkları türlü zevkleri renkli tariflerle anlatırlar.( “ Şu çiçeklerin güzelliğine bak “ ).Her zaman en iyiyi isterler.Küçüklüklerinden beri eğlenceye ve oyunlara meraklıdırlar.Renkli Kişilikleri ve doğal karizmaları , insanları onlara iter. Bulundukları ortamlarda hep ön plnda gözükürler.Ofis hayatında da dikkat çekerler. Partiler düzenlerler. Organizasyonların oluşturulmasında ön ayak olurlar.
Bir popüler optimisti bir grup içinde farketmenizin en kolay yolu şudur.”Hemen ilk iş olarak gruptaki üyelerden; en gürültülü olan ve hep konuşanı saptamaktır.”Yani popüler optimistler tabii olarak dikkatlerin merkezi olmak gibi bir tutkuya sahiptirler. Çevrelerindeki insanlara sürekli olarak anlatacak bir hikayeleri vardır. Özellikle de kendi başlarından geçen hikayeler.( “Bir gün hiç unutmam yazlıktaydık. Tam o sırada yıllardır görmediğim bir arkadaşım olan ahmet beyle karşılaşmayayım mı?...” )
Popüler optimistler isimleri, olayları, yerleri ve hatırlamak konusunda bir o kadar da eşsiz bir yeteneğe sahiptirler. Verdiği mesajı hatırlamasalar da konuşmacının” önünde tavus kuşu resmi olan” bir kıyafet giydiğini hatırlarlar.
Yine popüler optimistler çok sıcak ve fiziksel olarak yakınlık kurmaya çalışan insanlardır .Birileriyle kucaklaşmak, onları öpmek için adeta çaba sarf ederler . Bu temas onlar için çok ama çok doğaldır.
Popüler optimistler mükemmel ev sahipliği, kulüp başkanlığı, törenlere başkanlık edrler.Saftırlar ve ilerlemiş yaşlarında bile bir çocuğun basitliğine sahip olurlar.Gerçekte diğerlerinden “kafası çalışmayan” değildirler.Sadece öyle görünürler.Bazen ne önerirseniz önerin yapmak isterler.Devamlı bir hareket içinde olmak isterler.Bir de meraklıdırlar ve hiç bir şeyi kaçırmak istemezler.Kolaylıkla konudan konuya atlayabilirler.Çünkü önemli olan çevrelerindeki insanlarla kendi arasındaki frekansın hep üst düzeyde olmasını sağlamaktır.Onları kırmaktan korkarlar.Çocuk ruhludurlar, yapılacak herhangi bir iş varsa hiç çekinmeden gönüllü olabilirler.Renkli fikirlere sahiptirler.Olaylara karşı yaklaşımları hep enerjik olduğu için çevresine kabul ettirmeye çalıştığı herhangi bir şey varsa bunda genellikle başarılı olurlar.İnsanlarla kolaylıkla rastgele bir konuyla da olsa sıcak ilişkiler kurabilir.
MELANKOLİKLER
Belli Başlı Karakter Özellikleri ( İ çedönük – D üşünceli – K aramsar )
Hani popüler optimistler ne kadar dışadönükse melankolikler de bir o kadar içedönüktür.Popüler optimistler ne kadar konuşmayı ve her şeyi açığa dökmeyi seviyorlarsa , melankolikler de o kadar susmayı tercih ederler.Onlar sessiz ve düşüncelidirler.Popüler optimistler hayata ne kadar pempe gözlüklerle bakıyorlarsa melankolikler de bir o kadar karamsar bakarlar dünyaya.Melankolikler her zaman problemin kaynağına inmek isterlerOlayların sadece görünen kısımlarıyla ilgilenmezler.İçindeki gerçekleri de araştırırlar.Popüler optimistler konuşur, Güçlü klorikler yapar, Barışçıl soğukkanlılar seyreder ve melankolikler de işin planlanmasını ve ayrıntısına kadar düşünülmesini sağlar.
Melankolikler daha beşikteyken çevrelerini incelemeye başlarlar.Okulda melankolikler yalnız çalışmayı severler.Daha önce yeterince araştıramadıkları konuları araştırmak isterler.
Melankolikler genellikle yeteneklerini kullanabildikleri işlere yönelmeye çalışırlar.Hayatın sorunlarını analiz ederler.Ancak melankolikler evlenecekleri insanları seçerken genellikle eğlenceyi ve hayatın renkli yanlarını seven insanlarla evlenirler ve eşlerini heyecanlandıran önemsiz ayrıntılar onları sıkar.
Hepimiz zamanında listeler yapmışızdır.Ama melankolikler için listeler, grafikler ve planlar hayatın önemli bir parçasıdır.Melankolikler o kadar sistemli ve planlıdırlar ki bu onlar için adeta bir vazgeçilmezdir.Onlar planlı oldukları kadar bir o kadar da düzenlidirler.Popüler optimistler karışık bir mutfakta iş görürken onlar böyle bir şeyden nefret ederler.Hatta böyle bir ortamda çalışamazlar.Çok detaycıdırlar.Mükemmelliyetçi ve yüksek standartları olan insanlardır.Herhangi bir şeyi kolay kolay beğenmezler.Türlü bahane bulurlar.Ekonomiktirler ve bu doğrultuda da müsrif sayılmazlar.Markasız şeyler popüler optimistler için ne kadar iğrençse , melankolikler içinse bir o kadar çekicidir.Melankolikler diğer insanlarla onların sorunlarını konuşurken o sorunun ayrıntısına kadar dikkatlice dinleyip yardım etmek isterler.Yaşamlarında ideal eşi ararlar.
GÜÇLÜ KLORİKLER
Belli Başlı Karakter Özellikleri ( Dışa dönük – Yapıcı – iyimser )
Güçlü klorikler imkansızı hayal eden ve en ulaşılmaz yıldıza ulaşmayı hayal eden insanlardır.”Robert Browning ; Bir insanın ulaştığı nokta onun sınırlarını aşmalıdır, Yoksa cennet neye yarar ki?” diye düşünür.Her zaman amaçlar , ulaşır, başarır.Popüler optimistlerin konuştuğu, melankoliklerin düşündüğü ortamlarda güçlü klorikler ortaya bir şeyler çıkartır.
Güçlü klorikler her ikisi de dışadönük ve iyimser oldukları için popüler optimistlerle benzeşirler. Güçlü klorikler herkesle kolaylıkla iletişim kurabilir ve kendisi işin içinde olduğunda her şeyin yoluna gireceğini bilir.Diğer karakterlerden daha çok işin içindedir ve sizin kendi konumunu anlamanızı sağlar.Çünkü genellikle lider olma özelliklerine sahiptir ve çoğunlukla hangi kariyeri seçerse seçsin en tepeye tırmanır.Plitik liderlerin büyük çoğunluğu güçlü kloriktir.
Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki güçlü klorikler kadar liderliğe aşık başka bir karakter özelliği daha yoktur.Bir şeyleri yönetmek ama doğru olarak yönetmek onlar için bir tutkudur.Onlar daha çocukluklarından itibaren ilerki hayatlarında ne olmak istediklerini bilirler ve bunuda ailelerine ve yakın çevrelerine de bildiriler.
Güçlü klorikler zorlayıcıdırlar ve doğru olmayan her şeyi değiştirmek zorunda olduklarını hissederler ve değiştirirler.Güçlü klorikler sebepleri bulurlar ve düzeltmek için hemen harekete geçerler.Hiç bir zaman sıradan ve uyuşuk değildirler.Aksine onlara güvenebilirsiniz.Güçlü klorikler başkalarının evindeki çerçevelerini düzeltirler.
Kararlıdırlar. Tüm aileler , organizasyonlar ve işyerleri güçlü klorik karakterinin içinde bulunan güçlü karar verebilme yeteneği özelliğine ihtiyaç duyarlar.Çoğu zaman üreteceği akılcı ve pratik yöntemlerle diğer insanlara da işlerinde zaman kazandıracaktırlar.
Nasıl yapılacağını bilmeselerde güçlü kloriklerin ellerinden her iş gelir.Ya da bunu için çaba gösterirler.yani başarma güdülerinin yüksek olması onlara her durumda aslın da bir miktar güç verecektir.Onlar hedefe dönüktürler.Neyi yapmak ve neyi başarmak istedilerini iyi bilirler.İyi organize olurlar.Arkadaşlara az ihtiyaç duyarlar.Hayatta her türlü mücadeleye girmekten(eğer inanıyorlarsa) çekinmezler.
BARIŞÇIL SOĞUKKANLILAR
Karakter Özellikleri ( İçedönük – Olaylara seyirci – Karamsar )
Barışçıl soğukkanlılar hepimize , kafamızı taktığımız şeylerin, “Aslında o kadar da önemli olmadığını “ gösteren bir gruptur.Barışçıl soğukkanlılar tüm karakterler içinde anlaşması en kolay olanıdır.Herkes onların yakınında olmaktan memnundur.Oturtuldukları her yerde mutludurlar ve programlarının değişmesi onları rahatsız etmez.Arkadaşlarını severler ama yalnızda mutludurlar.Dengeli olmaya çalışırlar.Hayatı en uç noktalarında yaşayamazlar.İki uca da belli mesafede dururlar.Ama buu korkmadan yaparlar.Dikkati kendi üzerine çekmekten sakınır;sessiz sedasız kendisinden bekleneni, hiçbir takdir beklemeden yerine getirir.Onlar görev adamıdırlar.Barışçıl soğukkanlılar tabiri caizse bir il durumunda kimse onlardan yardım istemediği sürece arkalarına yaslanırlar.Ancak yardım istendiğinde de hiç bir şey olmamış gibi gider , sakince yardım ederler.Bu durum özellikle güçlü klorikleri kızdırabilir.Onların kişilikleride çok karmaşık değildir.Çevreleri tarafından kolaylıkla anlaşılırlar.Yumuşak başlıdırlar.Çok ileriyi düşünmeyi sevmezler.Bir kanepede oturuyorlarsa durgun derli toplu ve sessiz bir şekilde otururlar ve çevrelerini seyretmekten zevk alırlar.Popüler optimistler çığlıklar atar, güçlü klorikler tepinir, melankolikler siner ama barışçıl soğukkanlılar olay ne olursa olsun sakin kalabilirler.Sabırlıdırlar ve haytla barışık yaşarlarAncak onlarda da melankoliklerdeki kadar olmasa da bir miktar karamsarlık vardır.Ayrıca güçlü kloriklerden sonra yönetim yeteneği olan ikinci gruptur.(Ancak onların bu yetenekleri güçlü kloriklerde olduğu gibi doğuştan değildir.Öğrenmeyle gerçekleşir).İnsanlarla kolay anlaşırlar.Ayrıca onların çok da arkadaşları vardır.Son olarak ta barışçıl soğukkanlıları çok iyi dinleyiciler olarak nitelendirebiliriz.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol